Kontakt

SOLARON SH.P.K
Adresa: Bilal Golemi Nr. 12, Tiranë
Email: info@solaron.al; oferta@solaron.al
Tel: (+355) 42 376 527
Cel: (+355) 68 33 765 27

Fall Arrest System

Detyrat që ne marrim përsipër të kryejmë kërkojnë shpesh herë që të punojmë në lartësi, si gjatë fazës së montimit të paneleve edhe gjatë pastrimit dhe operim-mirëmbajtjes së vazhdueshme të sistemit FV. Për këtë arsye, ne i kushtojmë kujdes të posaçëm projektimit dhe instalimit të një Sistemi të Personalizuar të Mbrojtjes nga Rënia. SOLARON shpk është i vetmi implementues fotovoltaik në Shqipëri që ka prezantuar këtë risi në tregun Shqiptar, sepse për ne siguria në punë dhe jeta e çdo punëtori është mbi çdo gjë. Në çdo projekt ne i kushtojmë rëndësi të posaçme projektimit dhe instalimit të Sistemit të Mbrojtjes nga Rënia, të cilin i’a pështatsim nevojave specifike të objektit. Kjo shpesh kërkon prodhimin e elementeve metalikë me porosi. Aftësitë tona teknike për t’a projektuar dhe instaluar një sistem të tillë përbëjnë një tjetër faktor diferencues të SOLARON shpk nga konkurrenca.