A do të prodhojë të njëjtën sasi energjie elektrike sistemi FV çdo muaj?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Jo. Kjo për arsye të pozicionit të ndryshueshëm që ka dielli gjatë vitit. Në Hemisferën Veriore dielli është më pranë tokës në qershor, kur prodhohet edhe sasia më e madhe e energjisë elektrike nga sistemi FV. Sasia vazhdon të ulet ndërsa i afrohemi vjeshtës dhe dimrit. Sasia e energjisë arrin minimumin e mundshëm në 21 dhjetor me solsticin e dimrit, kur dita është më e shkurtra dhe nata më e gjata e vitit për shkak të lartësisë më të ulët të diell në qiell. Që nga kjo ditë, dielli fillon t’i afrohet sipërfaqes së tokës dhe fotovoltaikët prodhojnë një sasi të shtuar elektriciteti derisa arrijnë pikun në 21 qershor, ditë që korrespondon me pozicionin më të lartë të diellit në qiell. Grafiku i mëposhtëm ilustron se si rrezatimi diellor ndryshon sipas muajve në qytetin e Tiranës.

3. RrezatimiTirane

Por sasia e energjisë elektrike të prodhuar nga fotovoltaikët varet drejtëpërdrejtë edhe  nga vendndodhja e tyre gjeografike dhe pozicionimi i tyre përkundrejt diellit.  Grafiku i mëposhtëm ilustron se si rrezatimi diellor ndryshon në disa prej qyteve kryesore të Shqipërisë.

4. RrezatimiSipasQyteteve

Një tjetër faktor që ndikon rendimentin e një sistemi FV janë hijet. Hijet ndryshojnë me çdo orar të ditës dhe gjatë çdo dite të vitit. Për shembull, hija e një peme do të ndryshojë gjatë gjithë vitit si rezultat i pozicionit të ndryshëm të diellit. Por, hija e një peme do të ndryshojë gjithashtu edhe si rezultat i pamjes së vet që merr gjatë stinëve; Imagjinoni hijen e një peme në dimër kur të gjithë gjethet kanë rënë dhe në pranverë kur fillon të lulëzojë. Analizimi i hijeve është vendimtar gjatë fazës së projektimi të një sistemi FV; ekspertët janë në gjendje të analizojnë të gjitha burimet, të parashikojnë sjelljen e tyre dhë të optimizojë vendosjen e modulit