A janë fotovoltaikët një investim i mirë?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Ju do të dëgjoni përgjigje kontradiktore për këtë pyetje. Përgjigjia e duhur është “varet”. Nëse sistemi është projektuar në mënyrën e duhur dhe është llogaritur saktë sasia e energjisë që pritet të përftohet, nëse të gjitha kursimet dhe të gjitha shpenzimet janë parashikuar dhe ju jeni dakord me Kthimin e Investimit (ROI) dhe periudhën e kthimit mbrapsht të investimit, atëherë pergjigjia e duhur është “Po”.

Sistemet FV janë një investim. Ju duhet të kuptoni se sa energji elektrike prisni të prodhoni prej tyre. Duhet të bëni më të mirën të përafroni sasinë e elektricitetit që mund të prodhojë. Në raste të investimeve të mëdha, ju duhet të kuptoni edhe kushtet e Kontratës së Lidhjes me Rrjetin PPA, kryesisht Tarifën Fikse të Shitjes FiT dhe afatet e saj.