A janë të sigurta sistemet FV?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Po. Modulet FV janë të sigurta për t’u instaluar në shtëpinë ose biznesin tuaj.
Po. Modulet FV janë të sigurta për t’u operuar dhe mirëmbajtur.
Po. Modulet FV janë të sigurta për shëndetin dhe mirëqenien tuaj. Ato nuk emetojnë energji, dritë, tinguj ose kimikate.
Po. Module FV, invertera dhe kabllo të projektuar, të instaluar dhe të mirëmbajtur në mënyrën e duhur nuk përbëjnë rrezik zjarri.
Por, jo të gjithë modulet FV, inverterat dhe kabllot janë njëlloj. Ju do të gjeni produkte të ndryshme të prodhuesve të ndryshëm në tregun shqiptar, disa nga të cilat janë të besueshëm dhe disa që nuk janë. Ne ju rekomandojmë të lexoni specifikimet e tyre teknike dhe çertifikimin e tyre përpara se të blini ose të operoni një sistem te tille.

Si të zgjedh një modul FV?