A mbulon një sistem FV të gjitha kërkesat e mia për energji elektrike?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Me shumë mundësi, jo. Një sistem FV përdoret kryesisht në bashkëveprim me energjinë e furnizuar nga rrjeti, si Sistemet FV Rrjet-Lidhur.  Sistemi FV nuk furnizon me energji elektrike gjatë natës dhe do të furnizojë më pak gjatë ditëve me ré. Por, ekzistojnë përdorime të tjera të sistemeve fotovoltaike që funksionojnë pa lidhje me rrjetin, siç janë Sistemet FV Jashtë-Rrjetit dhe Sistemet FV Hibride.