Cili është ndryshimi midis një sistemi fotovoltaik dhe një sistemi panelesh diellore për prodhimin e ujit të ngrohtë?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Sistemet dhe modulet fotovoltaike janë shumë të ndryshëm nga sistemet diellore të ngrohjes së ujit. Ato bazohen në parime pune dhe teknologji tërësisht të ndryshme. Fotovoltaikët prodhojnë elektricitet sipas efektit fotovoltaik, që kërkon praninë e fotoneve të dritës, ndërsa, sistemi i paneleve diellore për ngrohjen e ujit, ngroh ujin përmes energjisë termale të diellit. Njëra kërkon kabllo, invertera dhe aksesorë të tjerë elekrike, ndërsa tjetra përdor tuba, pompa dhe depozita. Të dyja janë forma të energjisë së rinovueshme dhe shfrytëzojnë rrezet e diellit.