Dua të instaloj një sistem FV në objektet e mia, por si mund të sigurohem që do të më kursejë pará?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Për t’u siguruar që sistemi FV që instaloni në shtëpi apo në ambjente biznesi është fitimprurës, duhet të bëni disa llogari. Duhet të keni një pamje të plotë dhe të qartë të sasisë së energjisë që jeni duke konsumuar. Grumbulloni të gjitha faturat e energjisë elektrike të vitit të fundit. Përmblidhni në një tabelë sasinë e kWh mujorë dhe çmimin përkatës. Mendohuni mirë nëse planifikoni t’i shtoni një tjetër pajisje shtëpisë tuaj ose një tjetër linjë prodhimi biznesit tuaj në të ardhmen. Ju duhet të parashikoni një rritje të çmimit të energjisë elektrike në 2015.

Nga ana tjetër, listoni të gjitha shpenzimet që lidhen me instalimin e një sistemi FV: koston e blerjes së të gjithë pajisjeve dhe materjaleve, koston e instalimit të tyre dhe koston e ulët të mirëmbajtjes së tyre në kohë. Ju duhet gjithashtu të keni parasysh se si objekti juaj është i orientuar në lidhje me diellin, ku dhe si do të orientohen modulet në objekt, sa kWh pritet që modulet të prodhojnë, sa është vlera e këtyre kWh, etj.

Shumica e njerëzve nuk zotërojnë njohuritë teknike për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve kryesore; prandaj, ju duhet ndihma e një eksperti fotovoltaik. Ekspertët e SolarON do të bisedojnë me ju për të kuptuar nevojat tuaja, do të kontrollojnë mënyrën se si ju konsumoni energji, do të inspektojnë dhe vlerësojne objektin dhe rrethinat e tij, do të kryejnë matje dhe do të hartojnë Vizatime Inxhinierike të Detajuara dhe Specifikime Teknike. Ndër të tjera, raporti do të tregojë orientimin optimal të modulit, sasinë e elektricitetit që pritet të prodhohet, analiza financiare, etj. Na kontaktoni nëse dëshironi të dini më tepër rreth temave të mbulura nga raporti.

Merrni ofertën tuaj tani pa asnjë pagesë!