Ku ndryshon moduli fotovoltaik nga paneli fotovoltaik dhe nga sistemi fotovoltaik?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Një modul FV përbëhet nga disa qeliza FV. (Moduli është ai që blihet në treg). Një panel FVpërbëhet nga një tërësi modulesh fotovoltaike, të montuara në një strukturë të përbashkët, të lidhura fizikisht në të njëjtin plan. Lidhja elektrike e moduleve FV në seri (për të rritur tension) formon një varg FV (string). Në sisteme të mëdha, ndërlidhja e vargjeve FV në paralel (për rrymë më të madhe) për të arrirë një kapacitet të vetëm prodhues përbën njëformacion FV (array) ose një gjenerator FV. Një sistem FV përbëhët nga një formacion FV dhe BoS. Balancimimi i Sistemi BoS është tërësia e komponenteve, përveç formacionit FV dhe baterive, të domosdoshëm për mirëfunksionimin e sistemit FV, si psh: pajisje kontrolli, pajisje mbrojtëse, kabllo, struktura mbajtëse, lidhësa, matësa, etj.

9. PVCellModuleSystem