Ç’lidhje kanë fotovoltaikët me çmimin e energjisë elektrike?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Vërtetë modulet FV janë pajisje, por jo nga ato pajisje që harxhojnë energji elektrike, si psh televizori, kompjuteri apo celulari, përkundrazi. Fotovoltaikët bëjnë të kundërtën e këtyre pajisjeve. Ato prodhojnë elektricitet duke ju kursyer pará të cilat janë të destinuara  për t’u shpenzuar tek operatori për pagesën e faturës elektrike, e cila rritet sa herë ju i shtoni një pajisje elektrike të re shtëpisë ose biznesit tuaj. Për këtë arsye fotovoltaikët konsiderohen një investim dhe jo një shpenzim. Pavarësisht përmirësimit të rendimentit të pajisjeve elektrike, është fakt tashmë i njohur botërisht, që rritja e mirëqenies sjell rritjen e kërkesës për konsum të energjisë elektrike; thënë ndryshe, pas disa vitesh ju do të harxhoni më shumë kilovatorë energji elektrike, pavarësisht se do të jeni duke përdorur pajisje me rendiment më të lartë.

Pa marrë parasysh faktorët të cilët përcaktojnë çmimin e shitjes së energjisë elektrike, është fakt që në njësinë e kohës çmimi i energjisë elektrike ka qenë në rritje, si në nivel global, ashtu edhe në atë lokal në Shqipëri dhe, do të vazhdojë të mbetet i tillë. Grafikët e mëposhtëm ilustrojnë orientimin në rritje të çmimit të energjisë elektrike për sektorë të ndryshëm në Shqipëri.

1. CmimetEnergjiseRezidenca
2. CmimetEnergjiseBiznese

Si konkluzion, duke qenë se edhe konsumi edhe çmimi i energjisë elektrike do të vazhdojnë të ngjiten në të ardhmen, individët dhe investitorët po kërkojnë mënyra që t’i mbajnë sadopak nën kontrollin e tyre këto shpenzime. Në sektorin energjetik, fotovoltaikët së bashku me përdorimin e pajisjeve me rendiment më të lartë, i ofrojnë kujtdo të vetmen mënyrë për të patur një masë kontrolli mbi shpenzimet e tashme dhe ato të ardhme të konsumit të energjisë. Vetëprodhimi i energjisë elektrike, përmes një investimi (fizibël) në sektorin e fotovoltaikëve, ju garanton çmim shumë herë më të ulët se të blerjes së saj nga operatori. Fizibiliteti i një investimi në sektorin e fotovoltaikëve lidhet drejtpërdrejtë me çmimin e shitjes së energjisë elektrike. Sa më i lartë të jetë ky i fundit, aq më shpejtë do të shlyejë veten investimi. Gjithashtu, investimi në sisteme FV përbën një investim në sektorin e energjisë së rinovueshme, të pastër, për të cilën individët dhe bizneset pritet të shpërblehen dhe inkurajohen përmes skemave të ndryshme qeveritare dhe europiane që dalëngadalë po fillojnë të prezantohen në vendin tonë.