Sa e përshtatshme është Shqipëria për instalimin e moduleve FV?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Shqipëria është e pozicionuar në mënyrë ideale në Mesdhé, duke evituar veriun e dëborës dhe shkretëtirat e nxehta, me orë të gjata rrezatimi diellor, mesatarisht 3400 orë në vit. Një sistem FV prej 1kWp i vendosur në mënyrë optimale në Tiranë do të prodhojë elektricitet në rradhët e 1400kWh në vit, thuajse të njëjtë me Romën ku prodhohen rreth 1450kWh/vit, dhe më shumë se në vendet ku fotovoltaikët janë përhapur masivisht si në Londër dhe Berlin ku mesatarisht i njëjti sistem prodhon 1000kWh/vit dhe 950kWh/vit, respektivisht.