Sa jetëgjatë është një sistem FV?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Një sistem FV është po aq i mirë sa edhe komponentët e tij, ku kryesorët janë modulet dhe inverterat. Zakonisht, modulet FV cilësore kanë një jetëgjatësi që i tejkalon 25 vjet, ndërsa inverteri rron nga 5 deri ne 10 vjet, në varësi të cilësisë; prandaj, ju duhet të konsideroni shpenzimet e ndërrimit të inverterit të paktën një herë gjatë jetëgjatësisë së sistemit FV.

Gjithashtu, është e rëndësishme të theksohet se analizat financiare për të vlerësuar kthimin mbi investimin ROI zakonisht kryhen për 15-20 vitet e para të sistemit. Për pasojë, ju do të prodhoni elektricitet pa pagesë për një kohë të gjatë pas periudhës së kthimit të investimit.