Si ta zgjedh një modul FV?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Modulet FV nuk janë të gjitha të njëjta. Përpara së të blini një modul FV, si njësi të veçuar ose pjesë të sistemit, ju duhet të kuptoni disa karakteristika kryesore: tipin e modulit FV, që është  lidhur në mënyrë direkte me rendimentin dhe energjinë që prodhojnë. Modulet klasifikohen sipas sasisë së energjisë elektrike që mund të prodhojnë, e cila matet me kWp.

Modulet FV monokristalore dhe ato hibride, si psh teknologjia HIT, japin rendimentin më të lartë deri tani. Rendimentet e larta kushtojnë më shumë, prandaj, do t’ju duhet të zgjidhni tipin e modulit në varësi të buxhetit tuaj. Energjia e prodhuar nga moduli FV do të varet nga nevojat tuaja; mblidhni  të gjithë ngarkesat që duhen furnizuar për të përcaktuar madhësinë dhe sasinë e moduleve FV ose kërkoni ndihmën e një eksperti.

Nëse ju shqetëson hapësira e vogël që mund të keni në dispozicion, kontrolloni dimensionet e modulit dhe përcaktoni se sa kWp moduli mund të prodhojë për çdo metër-katror të tij. Një tjetër mënyrë e thjeshtë për të krahasuar modulet FV është të llogarisni se sa do t’ju kushtojë të blini një Vat capactitet prodhues (Lekë/Wp ose €/Wp).

Përveç kapacitetit prodhues dhe rendimentit të modulit, më poshtë do të gjeni një listë pyetjesh që duhet t’ia drejtoni vetes, tregtarit ose kontraktorit për të përzgjedhuri modulin FV që i përshtatet më mirë nevojave tuaja:

 1. Si do të funksionojë moduli me kalimin e kohës?
  Moduli do të degradojë me kalimin e kohës, por ato nuk duhet të degradojnë shumë shpejtë. Module shumë të mira do të ruajën 90-95% të prodhimit gjatë 10 viteve të para dhe 80-85% për 15 vitet pasardhëse.
 1. Sa i fortë, i qëndrueshëm është moduli?
  Modulet FV janë të qëndrueshëm dhë kanë garanci mekanike. Por, për përdorime të veçanta, nëse dëshironi të keni mundësinë të shkelni mbi to ose nëse modulet rrezikojnë të bien pré e vandalizmit, duhet të rishikoni me kujdes këtë karakteristikë.
 1. Sa peshojnë modulet FV?
  Të gjithë modulet FV karakterizohen nga pesha e tyre e lehtë, kështu që pesha e tyre nuk përbën kurrë një problem. Kontrolloni peshën; modulet më të rënda mund të kërkojnë një sistem mbajtës më të fortë që kushton më shumë.
 1. Sa e lehtë është për të instaluar një modul?
  Në përgjithësi modulet FV janë të thjeshta për t’u instaluar dhe nuk kërkojnë shumë kohë instalimi. Por instalime të lehta e të thjeshta do të ulin shpenzimet dhe kohën e instalimit dhe do të ulin shpenzimet e punëtorisë.
 1. A është moduli estetikisht tërheqës? A do t’i përshtatet ai ndërtesës? A ju pëlqen ngjyra e modulit, ngjyra e kornizës, etj.?
 2. Ku do ta instaloni atë? Si është modeli i motit atje? Si janë kushtet e ambjentit?
  Në disa terrene në Shqipëri ku bie dëborë, ju duhet të konsideroni module FV që janë projektuar për të përballuar ngarkesën e borës dhe të mirëfunksionojnë nën të njëjtat kushte. Në agri-kulturë, modulet FV duhet të kenë kaluar testin e amoniakut. Gjithashtu, disa module FV janë projektuar të funksionojnë shumë mirë në kushte me shumë pak ndriçim; disa të tjera janë rezistente ndaj gërryerjes së kripës.
 1. Sa zgjat garancia e produktit? Çfarë mbulon garancia?
 2. Sa e mirë është kompania prodhuese? A e njihni markën? A i besoni markës? A e dini si funksionon kompania prodhuese? A investon kompania në kërkim-zhvillim?
  Kompanitë e integruara vertikalisht prodhojnë vetë çdo gjë nga nxjerrja e silicit, lingotat e silicit dhe vaferat ,tek qelizat FV dhe modulet, gjë e cila përfundon me një kosto më të ulët të produktit përfundimtar. Nëqoftëse dhe sa investon një kompani në kërkim-zhvillim është një tregues i rritjes së kompanisë, duke prodhuar produkte më të mira me një kosto më të ulët.
  Pavarësisht se sa dini rreth prodhuesit, ne ju rekomandojmë të shkoni në internet për të lexuar vlerësimet rreth produktit, për të dëgjuar prezantime në youtube, etj. Miku juaj inxhinier nuk do të jetë në gjendje t’ju ndihmojë për të gjetur produktin e duhur, sepse  fotovoltaikët në Shqipëri janë ekspozuar shumë pak dhe vetëm së fundi. Ka mungesë të përhapur njohurish, madje edhe nga inxhinierët elektrikë ose profesorët, të aspekteve praktike të moduleve FV, sepse nuk është e lehtë të përballosh ndryshimet e shpejta teknologjike dhe zhvillimet industriale. Mos u besoni shumë tregtarëve, sepse secili prej tyre do të përpiqet t’ju shesë produktin e vet: dilni dyqaneve dhe bëni pyetje. Vendimi final është i juaji.
 1. A është produkti i çertifikuar?
  Nëse po, ju do të vini re logot e të tretëve që e kanë kryer shërbimin e çertifikimit. Përpiquni të kuptoni cilat karakteristika të produktit ose shërbimit janë çertifikuar. Më poshtë do të gjeni disa logo të cilat i mbajnë modulet e mira ose shumë të mira. Klikoni mbi secilën logo për të kuptuar më shumë.
 TUV_Rheinland TÜV Rheinland®
Është një organizëm i pavarur çertifikimi; një furnitor global i shërbimeve të çertifikimit teknik dhe të sigurisë.  Modulet FV të testuara nga TÜV Rheinland® kanë kaluar një ose më shumë nga këto teste:

 • IEC 61730-1: Kushtet e ndërtimit
 • IEC 61730-2: Kualifikimi i sigurisë së moduleve FV – Kushtet e testimit
 • IEC 61215: Module FV tokësore silici kristalor – Kualifikimi i projektimit dhe miratimi i tipit
 • IEC 61646: Module FV tokësore Cipë-e-Hollë – Kualifikimi i projektimit dhe miratimi i tipit
 • IEC 62108: Module dhe Montime FV Përqëndrues (CPV) – Kualifikimi i projektimit dhe miratimi i tipit
 • IEC 61701 Testimi i moduleve FV për gërryerje në kushte lagështire dhe kripërash
 • ISO 12994 Testimi për rezistencë ndaj amoniakut

Për të kontrolluar çertifikimin e një moduli, shkoni online në adresën www.tuv.com dhe vendosni numrin identifikues ID të produktit.

 IEC International Electrotechnical Commission
IEC është një organizatë që përgatit dhe publikon standarte ndërkombëtare për teknologjinë elektrike, elektronike dhe ato të ngjashme me to. IEC nuk çertifikon asnjë lloj produkti. Disa prodhues vendosin këtë logo në mënyrë të kundërligjshme, në specifikimet teknike të produkteve të tyre për të treguar që ato janë sipas standarteve të IEC, gjë që përbën vetëm një vetë-deklarim.
ce Conformité Européenne
CE është një shenjë që tregon përputhshmëri të disa produkteve, përfshirë edhe ato elektrike, që shiten në Hapësirën Ekonomike Europiane. Tregon që produkti përputhet me legjislacionin dhe direktivat përkatëse Europiane. Marka CE është një skemë vetë-çertifikimi, që do të thotë që prodhuesi i’a shton vetë atë produktit nëqoftëse përputhet me një ose disa nga direktivat përkatëse.Kujdes: Mos e ngatërroni atë me një simbolikë mjaft të ngjashme “China Export” që do të thotë “Eksport Kinez”.
 ISO-Logo International Organization for Standardization
ISO® është një organizatë që zhvillon standarte ndërkombëtare që mund të zbatohen në mënyrë vullnetare nga kompanitë; nuk kryen çertifikime ose vlerësime përputhshmërie. Disa prodhues gabimisht përdorin këtë logo për të treguar që produkti i tyrë është prodhuar duke ndjekur standartet ISO®. Vetëm organizma të tretë mund të çertifikojnë nëse një produkt ose shërbim është sipas standarteve ISO®. Në këto raste ju nuk do të shikoni logon e ISO®, por shkrimin ISO të ndjekur nga disa numra, të cilat u korrespondojnë standarteve të ndryshme.
 Det_Norske_Veritas Det Norske Veritas
Aktualisht njihet si DNV GL, është  një  shoqëri udhëheqëse klasifikimi, që krijon standarte për ndërtimin dhe operimin e anijeve dhe strukturave larg bregut. Për më tepër është edhe në grupin e tre organizmave më të mirë çertifikues në botë që siguron konsulencë, çertifikata testimi për produkte dhe shërbime të industrisë së rinovueshme, gjithashtu.
 150px-Double_insulation_symbol.svg Class II equipment symbol
Në  industrinë e prodhimit të  elektro-shtëpiakëve, sipas klasave të mbrojtjes të përcaktuar nga IEC, ky simbol do të thotë që një pajisje elektro-shtëpiake është me materjal izolues të dyfishtë, që nuk lejon tensionet e rrezikshme ose goditjet elektrike gjë e cila arrihet përmes një lidhjeje me tokën.
 etleu Intertek Group plc
Intertek është një kompani shumëkombëshe inspektimi, testimi produktesh dhe çertifikimi. Siguron disa çertifikime, përfshirë ETL-Listed, që vlen për modulet fotovoltaike. Produktet që mbajnë këtë markë janë testuar nga Intertek dhe janë në përputhje me standartet e sigurisë të pranueshme në Amerikën e Veriut.
 UL Underwriters Laboratories Inc.
UL është një kompani e pavarur e konsulencës së sigurisë dhe çertifikimit. Ka zhvilluar standartet e veta, që përdoren kryesisht në industrinë e fotovoltaikëve në Amerikën e Veriut, të cilat përfshijnë:·         UL1703 Standarti për modulet dhe panelet fotovoltaike të sheshta·         UL61215 Module FV tokësore silici kristalor – Kualifikimi i projektimit dhe miratimi i tipit·         UL61646 Module FV tokësore Cipë-e-Hollë – Kualifikimi i projektimit dhe miratimi i tipit
 VDE-GERMANY-logo Verband der Elektrotechnik, Elektronik und InformationstechnikVDE
është Shoqata për Teknologjitë Elektrike, Elektronike dhe Informatike and shkencat, teknologjitë dhe përdorimet e ngjashme me to. E bazuar në Gjermani, është shoqata më e madhe tekniko-shkencore në Europë, e cila ndër të tjera, zhvillon standarte dhe rregulla të sigurisë, teston dhe çertifikon produkte sipas standarteve VDE dhe/ose IEC. Kontrolloni produktin që mban këtë logo në librarine online në www.vde.com.
 JET JET
JET, (Laboratorë të Teknologjisë, Sigurisë Elektrike & Mjedisore Japoneze), siguron shërbime testimi, përfshirë edhe skemën e çertifikimit JETPVm, që garanton besueshmërinë dhe sigurinë e moduleve FV duke kryer teste të funksionimit dhe sigurisë sipas standarteve ndërkombëtare dhe inspektimeve në fabrika. 
 pv cycle PV Cycle
Prodhuesit e moduleve FV që shesin produktet e tyre ne BE duhet të përmbushin kushtet e direktives WEEE Mbetje të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike) (nga anglishtja Waste Electrical and Electronic Equipment) dhe kanë detyrimin ligjor të marrin mbrapsht dhe të riciklojnë modulet FV të dala jashtë përdorimit. PV Cycle është skema udhëheqëse europiane që përmbush këtë mision për anëtarët e saj.
 mcs MCS Microgeneration Certification Scheme
MCS është e bazuar në Mbretërinë e Bashkuar por është një skemë e njohur internacionalisht për sigurimin e cilësisë. MCS gjithashtu zhvillon standarte lidhur me mikroprodhimin e elektricitetit dhe nxehtësisë dhe çertifikon produkte dhe shërbime të lidhura me to.