Unë kam instaluar një sistem FV. Si mund ta operoj? Si mund ta mirëmbaj?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Sistemet FV nuk kërkojnë pjesëmarrje personeli gjatë operimit të tyre. Ato funksionojnë në mënyrë automatike, autonome dhe të vazhdueshme.

Sapo ta keni instaluar sistemin FV, ju duhet të lexoni manualin e përdorimit dhe mirëmbajtjes, që ju është dhënë nga kontraktori, së bashku me dokumentacionin e garancisë. Më poshtë do të gjeni disa këshilla kryesore e të përgjithshme, që vlejnë për të gjitha sistemet FV:

  • Modulet FV janë vetë-pastruese; shiu kujdeset për këtë punë. Por, kryesisht për modulet me pjerrësi të vogël, ne ju rekomandojmë pastrimin e tyre të paktën dy herë në vit, duke përdorur të njëjtat produkte dhe mënyrë si për pastrimin e xhamave të dritareve.
  • Nëse modulet janë të montuara përdhé dhe barërat e këqinj janë rritur aq sa pengojnë rrezatimin e tyre, ne ju rekomandojmë t’i shkulni; në rastë shkurresh, krasitini ato. Nëse pranë moduleve FV po rritet një pemë, e cila nuk është parashikuar gjatë fazës së projektimit, ne ju rekomandojmë që të krasitni degët e saj, por mos e prisni atë në asnjë mënyrë. Ne nuk besojmë së prerja e pemëve është veprim i duhur.
  • Edhe inverteri kërkon pak vëmendje nga ana juaj. Ju do të jeni në gjendje të dalloni defektin e një inverteri ose nëpërmjet një ndriçimi të kuq vezullitës ose një tingulli të dëgjueshëm, ose thjeshtë duke lexuar matësin e energjisë. Në këtë rast, përpiquni të lexoni atë që shfaqet në ekranin e inverterit dhe kontaktoni menjëhere kontraktorin në mënyrë që të mos humbisni më kilo-vat-orë të çmuar; Qoftë brenda periudhës së garancisë, ose jo, kontraktori juaj e njeh më mirë inverterin se kushdo dhe duhet të jetë në gjendje të përcaktojë me saktësi problemin dhe ta zgjidhë atë.