FiT


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Tarifa Fikse e Shitjes FiT

Tarifa Fikse e Shitjes FiT (anglisht Feed-in-Tariff) është një mekanizëm rregullator me nismë shtetërore për të përkrahur dhe nxitur investimet në burimet e energjisë së rinovueshëm. Përmes kësaj reforme, prodhuesve të elektricitetit nga burime të rinovueshmë energjie, si teknologjia e fotovoltaikëve, u ofrohen kontrata afatgjata që garantojnë se një çmim elektriciteti i caktuar për kWh i paguhet atyre nga operatorët e sistemit të rrjetit për energjinë e ushqyer në rrjet, sikurse është aprovuar nga Enti Rregullator i Energjisë (ERE).