Konferenca Prill 2017


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Në datë 13 Prill 2017, Solaron organizoi Konferencën me temë “Fotovoltaikët – Rruga drejt Diversifikimit të Burimeve të Energjisë së Rinovueshme në Shqipëri”.

IMG_9676

Ky event u financua nga European Climate Foundation dhe u mbështet nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë. Konferenca promovoi Ligjin e Ri për Nxitjen e Përdorimit të Burimeve të Rinovueshme të Energjisë, informoi vetë-prodhuesit rreth skemës së matjes neto, prezantoi investitorë të mëdhenj të këtij sektori, etj. Konsumatorë të energjisë elektrike, përfaqësues biznesesh, investitorë, inxhinierë, konsulentë, institucione financiare, institucione të qeverisjen vendore, etj ishin të ftuar. Më shumë detaje do t’i gjeni në ftesë: AL Fotovoltaikët – Rruga drejt Diversifikimit të Burimeve të Energjisë në Shqipëri 13 Prill.

Fjalën e hapjen e mbajti Zëvendës Minsitri i Energjisë dhe Industrisë z. Ilir Bejtja.

z. Bejtja

z. Simaku

z. Gjergji Simaku, Drejtor i Energjive të Rinovueshme dhe Eficiencës së Energjisë në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, prezantoi diskutimin me titull Ligji i Ri për Nxitjen e Përdorimit të Burimeve të Rinovueshme të Energjisë” 

 z. Agim Nashi, Këshilltar i Bordit të Komisionereve pranë Entit Rregullator të Energjisë, prezantoi Matja Neto.

z. Nashi

z. László Szabó Studiues i Lartë pranë Qendrës Rajonale për Hulumtim të Politikave të Energjisë (REKK) në Hungari prezantoi “Projekti SEERMAP: Udhërrëfyesi i Elektricitetit për Europën Jug-Lindore – Rezultatet Paraprake për Shqipërinë “

z. Szabo

z. Szabo

 

Matja Neto në Shqipëri – nga Konsumator i Thjeshtë në Konsumator Prodhues nga z. Sebastian Gläser , Konsulent i Lartë për Energjinë, Ministria e Energjisë/ Qendra për Migrim dhe Zhvillim Ndërkombëtar, Gjermani

z. Gläser

 

Mundësi Partneriteti me Nordic Invest Group shpk dhe Norwegian Solar AS për Projeke Lokale dhe Rajonale

Administratorja znj. Kuenka Pavli dhe Pronari  z. Bujar Zhuri së bashku me partnerin dhe menaxherin z.Nils Ivar Dyngeland.

znj. Pavli dhe partnerët e kompanisë në lidhje në skype

 

Projekti Park Fotovoltaik 8.3 MW në Malësinë e Madhe prezantuar nga znj. Marsela Mojsja, Administratore e Malsia Solar shpk, Shqipëri

znj. Mojsja

znj. Mojsja

 

Projekti Park Fotovoltaik 50 MW në Novoselë, Vlorë  u prezantua nga z. Anton Legisi, Menaxher Projekti, Novosele Photovoltaic Power Plant shpk, Shqipëri

z. Legisi

z. Legisi

Z. Aleksandar Radosavljevic, Menaxher Shitjesh LPG Solar, UPS, EV-charging në ABB Kroaci duke prezantuar Inverterat ABB – portofoli më i plotë diellor

z. Radosavljevic

z. Radosavljevic

Audienca

Audienca

Duke falenderuar të 34 pjesëmarrësit që zgjodhën të plotësojnë pyetësorin, ju ftojmë të shkarkoni këtu rezultatet e tij mjaft interesante, ndër të tjera: Mesatarisht një periudhë kthimi investimi prej 8.4 vitesh konsiderohet e pranueshme nga pjesëmarrësit, gje e cila është plotësisht e mundur edhe ne Shqipëri(e në disa raste edhe më e ulët), duke konsideruar koston e investimit dhe çminin e energjisë elektrike.

Leave a Reply