Merr Ofertë

Solaron shpk, implementuesi i parë i sistemeve fotovoltaike në Shqipëri, është tepër krenar që ofron shërbime profesionale, transparente dhe lehtësisht të arritshme nga të gjithë klientët tanë. Ne gjithashtu jemi entuziastë që u ofrojmë klientëve korrektësi në shërbime duke prezantuar mënyra inovative të komunikimit online, për të lehtësuar edhe më shumë shkëmbimin e informacionit, përmes plotësimit elektronik të formularëvë të mëposhtëm:

Sistemet Fotovoltaike në Biznese, Institucione dhe Industri

Sistemet Fotovoltaike në Rezidenca dhe Hotele

Sistemet Fotovoltaike Jashtë Rrjetit (të Pavarura)