Kontakt

SOLARON SH.P.K
Adresa: Bilal Golemi Nr. 12, Tiranë
Email: info@solaron.al; oferta@solaron.al
Tel: (+355) 42 376 527
Cel: (+355) 68 33 765 27
Shkarko Profilin e Kompanisë SOLARON sh.p.k.
Download Company Profile SOLARON sh.p.k.

OffGrid

Sistemet fotovoltaike jashtë rrjetit ose autonome kërkojnë projektim sipas nevojave specifike dhe angazhim më të madh nga ana e inxhinierit. Asnjë sistem fotovoltaik jashtë-rrjetit nuk i ngjan tjetrit dhe ekspertiza jonë teknike ju ndihmon të siguroni energji elektrike aty ku më parë ka qenë e pamundur. Informacioni kryesor që duhet të marrim nga ju për projektimin e sistemeve autonome (aty ku nuk ka rrjet) përfshin: pozicion gjeografik, llojin e ngarkesës (pajisjes që duhet furnizuar), mënyrën, kohën dhe sezonin e operimit të ngarkesës, periudhën e autonomies, etj.