Kontakt

SOLARON SH.P.K
Adresa: Bilal Golemi Nr. 12, Tiranë
Email: info@solaron.al; oferta@solaron.al
Tel: (+355) 42 376 527
Cel: (+355) 68 33 765 27

Poli Cel

Qeliza Silici Polikristalore ose Shumëkristalore kanë një rendiment paksa më të ulët. Çdo qelizë polikristalore është një shtresë tepër e hollë e një blloku silici të përbërë nga një numër i madh kristalesh, që është rezultati i një proçesi më pak energji-kërkues, e si rrjedhim rezulton në çmim më të ulët. Rendimenti i tyre është midis 13% dhe 19%. Ato janë tepër të përhapura si rezultat i një raporti të arsyeshëm rendiment-çmim.