STC


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Kushte Standarte Testimi STC

Kushte Standarte Testimi STC (anglisht Standard Test Conditions) është mënyra e standartizuar e matjes së fuqisë elektrike që një modul FV është i aftë të prodhojnë nën rrezatimin prej 1000W/m2, temperaturë 25°C të modulit dhe 1.5AM të spektrit diellor. Fuqia që është e aftë të prodhojë çdo modul fotovoltaik, e deklaruar nga prodhuesi i saj në etiketën e produktit dhe në specifikime teknike, është e matur pikërisht në këto kushtë standarte të përbashkëta testimi.