Kontakt

SOLARON SH.P.K
Adresa: Bilal Golemi Nr. 12, Tiranë
Email: info@solaron.al; oferta@solaron.al
Tel: (+355) 42 376 527
Cel: (+355) 68 33 765 27

The best. Stand out in the crowd

Kur ju zgjidhni SOLARON shpk keni garancinë që produktet dhe shërbimet e ofruara janë të një cilësie superiore. Kur bëhet fjalë për komunikimin, kompetencë, menaxhim, projektimin inxhinierik, blerje dhe transport produkti, kryerjen e instalimeve në objekt, testime dhe kolaudime sistemesh, ne jemi më të mirët. Punët e kryera nga duart e instalatorëve tanë me shumë përkujdesje dhe projektet e inxhinierëve tanë në zyrë janë të plota dhe në përmbushje të normava dhe standarteve teknike europiane. A do të na besonit po t’ju tregonim që konkurrentët tanë na kontaktojnë herë pas here për tu këshilluar me ekspertët e SOLARON ? Për të gjitha arsyet e përmendura më lart, ne bëjmë përjashtim nga të tjerët. Në këtë fotografi, fokusi është tek një pikë uji, që qëndron mbi të tjerat duke na përfaqësuar simbolikisht. A e dinit që panelet fotovoltaike të markave superiore kanë karakteristika hidrofobike dhe vetëpastruese?